Kalender 2021

Kalendern uppdateras kontinuerligt.
Har du ett evenemang som är öppet för allmänheten, kontakta mig så sätts det in det här.

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

m        t          o        to       f         lö       sö

                        1      2      3      4    
5      6     7      8      9     10    11   
12    13   14   15    16    17   18   
19    20   21   22    23    24   25 
26    27   28   29    30   

                                        1      2      
3      4      5      6      7      8     9   
10   11    12    13   14    15    16   
17    18   19    20   21    22    23   
24    25   26   27    28    29    30  
31

m        t          o        to       f         lö       sö

         1      2     3      4      5      6   
 7     8      9    10    11    12    13 
14   15    16   17    18    19    20 

21   22    23   24    25    26    27   
28   29    30 

m        t          o        to       f         lö       sö

                        1      2      3      4    
5      6     7      8     9     10    11 
12    13   14   15    16    17   18   
19    20   21   22    23   24    25 
26    27   28   29    30   31 

m        t          o        to       f         lö       sö

                                               1   
2     3      4      5     6       7      8     
9   10     11    12   13   14   15 
16  17    18    19   20   21   22   
23  24    25    26   27   28   29   
30  31

m        t          o        to       f         lö       sö

                 1      2     3      4      5
 6      7      8      9    10    11   12 
13   14    15    16   17    18    19    20   
21    22    23   24    25    26    27   28    29    30 

m        t          o        to       f         lö       sö

                               1      2      3  
4     5      6     7      8     9     10
11   12   13  14    15   16    17 
18   19   20   21   22   23    24   
25   26   27   28   29    30   31

m        t          o        to       f         lö       sö

1      2      3      4     5     6     7
8      9     10    11   12   13   14   
15   16   17    18    19   20   21   
22   23   24    25    26   27   28
29   30      

4.e NIFs Julmarknad kl 14:00

m        t          o        to       f         lö       sö

                 1      2     3      4      5  
6      7      8      9    10    11   12
13   14    15    16   17    18    19    20   
21    22    23   24    25    26    27   28    29    30   31