m        t          o        to       f         lö       sö

                                              1   
2     3      4      5     6      7      8    
9     10     11   12    13    14     15 
16   17     18    19   20    21     22   
23   24    25    26   27    28    29   
30   31

Januari

Kalendern uppdateras kontinuerligt.

Har du ett evenemang som är öppet för allmänheten, kontakta mig så sätts det in det här.
Klicka på eventet så länkas du vidare till sidor med mer information!

Kalender 2023

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

m        t          o        to       f         lö       sö

                 1      2     3      4      5  
 6      7      8     9    10     11    12
13     14    15    16   17     18    19    20   
21     22   23   24    25    26    27    28    

m        t          o        to       f         lö       sö

                 1      2     3      4      5  
 6      7      8     9    10     11    12
13     14    15    16   17     18    19    20   
21     22   23   24    25    26    27    28    29    30   31

m        t          o        to       f         lö       sö

7.e NIFs TIPSPROMENAD

                                        1     2   
3      4      5      6     7       8     9   
10    11      12    13    14     15    16 
17    18      19    20   21     22    23  
24    25      26   27   28      29   30  

m        t          o        to       f         lö       sö

1      2      3      4     5     6      7
8      9     10      11   12   13    14   
15   16    17      18    19   20   21   
22   23    24    25    26    27   28
29   30    31  

m        t          o        to       f         lö       sö

                      1      2      3      4   
5     6      7     8      9     10    11   
12   13    14     15   16    17    18
19   20   21    22    23    24    25   
26   27   28    29   30    

m        t          o        to       f         lö       sö

                                        1     2   
3      4      5      6     7       8     9   
10    11    12     13    14     15    16  
17    18    19    20    21     22    23  
24    25   26    27    28     29    30  
31

m        t          o        to       f         lö       sö

         1      2     3      4      5      6   
 7     8      9    10    11    12   13 
14   15    16     17    18   19    20 

21   22    23   24    25   26    27   
28   29    30   31

m        t          o        to       f         lö       sö

                                 1     2      3      4      5      6      7     8     9    10   11    12     13     14    15    16   17   18    19    20     21    22    23   24   25    26   27    28     29    30  

m        t          o        to       f         lö       sö

                                              1   
2     3      4       5     6      7     8    
9     10     11   12     13     14    15 
16   17     18    19    20    21    22   
23   24    25    26    27    28    29   
30   31

                 1      2     3      4      5  
 6      7      8     9    10     11    12
13     14    15    16   17     18    19    20   
21     22   23   24    25    26    27    28    29    30  

m        t          o        to       f         lö       sö

m        t          o        to       f         lö       sö

                                 1     2      3      4      5      6      7     8     9    10   11    12     13     14    15    16   17   18    19    20     21    22    23   24   25    26   27    28     29    30   31