Förskansningar från 1814 vid Grättisbo, Nössemark
Berättelsen kommer från NWT 1966 och är inlämnad av Benny Johansson, son till Bruno och Edith Johansson i Grättisbo

De militära infallsportarna från Norge vid dalslandsgränsen är inte många.
Miltals går gränslinjen genom otillgänglig och obanad terräng, den följer sjösystem och bäckar och på ömse sidor är det mestadels långt till banade stigar och bebyggda trakter.
Från söder räknat kan man nämna vägarna till Norge vid Dals Högen och Jakopsrud i Töftedal samt stommen i Nössemark.

På en annan plats mellan dessa stråk  leder emellertid mindre stigar över gränsen bl.a vid Bodalsviken, Grättisbo, Tolserud och Dalen. Åtminstone vvid en av dessa småvägar har militära operationer under gångna tider ägt rum, nämligen vid Grättisbo.
73-årige hem.äg. Hildor Jonasson som äger och bebor den gamla släktgården, berättar för Wermlandstidningen att ett förband knektar under Karl Johans norska fälttåg 1814 var förlagt till denna plats.

Jonassons fader, Jonas Hansson som var född 1831 och dog 1911, talade ibland om denna förläggning. Uppgifterna hade han efter sin fader Hans Jakobsson, som levde i början av förra seklet och hade många minnen från dessa för vårt land så skickelsedigra krigsår.

På den tidenlevde det mycket folk i dessa skogsbygder, familjen i Grättisbo räknade inte mindre än 8 söner och stora familjer fanns det på nästan alla de 5-6 torp som då hörde till gården och var bebodda.
Farfadern var ägare till till hela hemmanet som omfattade inte mindre än c:a 800 tld.
Torpen är nu borta och hemmanet är styckat på flera ägare.

Efter Karl Johans soldater finns alltjämt ett fast minnesmärke kvar i Grättisbo, nämligenen uppkastad förskansning eller skyttevärn, som utgör en del av en försvarskedja, vars uppgift tydligen varit att bevaka övergången av den gränsbäck som rinner från Husetjärn till Ulevattnet.

Av förskansningen syns nu en c:a 20 m lång jordbank just där stigen leder utför en sluttning ned till nämnda vattendrag. Ett 30-tal meter söder om denna bank finns i samma sluttning en mindre, vinkelformad skyttegrop.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.