Ordförande            Vakant

Sekreterare             

Kassör                       Stefan Lundberg            070 979 69 53


Hyra Paviljongen?
Ring Reidun på   070 33 58 614

Ordförande        Emma Blad                        070 384 10 30
Sekreterare         Sandra Tordardottir        070 777 4102

Kassör                  Alexander Nissen            +47 916 23 650
                             
                                Claus Christiansen       070 579 18 33  
                          

Fiberföreningen

Ordförande     Åke Johannesson                           070 581 30 01

Sekreterare     Jennie Strandberg Olsson            070 390 77 71      

Kassör              Ann Catrin Johansson                070 258 44 22

www.nossefiber.se

   

Fiskevårdsförening, Gravdalssjön mf

Ordförande       Carl-Axel Olsson                      070 241 24 80

Sekreterare        Ture Olsson                              070 699 62 25

Kassör:                Sten-Åke Bergh                       070 644 55 01

Köp av fiskekort:
Klicka här och skriv in "
Gravdalssjön med fl. sjörars FVO"Syföreningen

Ordförande            Berit Johannesson
Sekreterare            Ann-Marie Olsson           
070 615 11 29

Kassör                      Hanne Nielsen                070 686 17 39

Jaktlag Nössemarks Mellersta VVO

Ordförande      Jan Nord,                                 076 817 11 00
Sekreterare      Ture Olsson                             070 699 62 25
Kassör                Sture Tellskog                       070 637 42 63

Jaktledare;
Carl-Axel Olsson                                             
070 241 24 80

Tommy Balder                                                  070 635 80 17

Båtklubben

Ordförande
Sekreterare
Kassör


Kontaktperson Ture Olsson   070-699 62 23


Skytteföreningen