Kontaktperson   Anna Blad                070 682 30 17  / annabladed@gmail.com Sekreterare         Cathrine Balder       073- 33 96 764  /  c_balder82@yahoo.se

Kassör                 Stefan Lundberg      070 979 69 53 /stefan.l.lundberg@gmail.com


Hyra Paviljongen:  
Sidsel Oliv Lökken 
+47 99014670 / sidsel.lokken@gmail.com

Ordförande         Hanne Nielsen                 070 68 61 739
Sekreterare          Sandra Tordardottir       070 777 4102

Kassör                  Alexander Nissen            +47 916 23 650
                             
                                Claus Christiansen       070 579 18 33  
                          

Fiberföreningen

Ordförande     Åke Johannesson                           070 581 30 01

Sekreterare     Jennie Strandberg Olsson            070 390 77 71      

Kassör              Lars Engdahl                                076-049 18 82

           
www.nossefiber.se

   

Ordförande       Carl-Axel Olsson                      070 241 24 80

Sekreterare        Ture Olsson                              070 699 62 25

Kassör:               Lars Engdahl                             076 049 1882


Köp av fiskekort:
Klicka här och skriv in "
Gravdalssjön med fl. sjörars FVO"Fiskevårdsförening, Gravdalssjön mf

Syföreningen

Ordförande            Berit Johannesson            072 518 18 93
Sekreterare            Ann-Marie Olsson           
070 615 11 29

Kassör                     Hanne Nielsen                 070 686 17 39

Jaktlag Nössemarks Mellersta VVO

Ordförande      Jan Nord,                                 076 817 11 00
Sekreterare      Ture Olsson                             070 699 62 25
Kassör               Sture Tellskog                        070 637 42 63

Jaktledare;
Carl-Axel Olsson                                             
070 241 24 80

Tommy Balder                                                  070 635 80 17

Båtklubben

Ordförande     Thorleif Johansen 

Sekreterare     Asbjørg Sunnarvik Leinonen
Kassör             Stefan Svensson

Skytteföreningen


Kontaktperson Ture Olsson   070-699 62 25