Nössemark har många aktiva föreningar som utför viktigt arbete för
samhället och gemenskapen.
Anslut dig gärna till en du har lust på, det behövs alltid bra folk och alla är välkomna.

Under bearbetning!

Syföreningen