Hembygdsföreningen

Ordförande             Jan-Gunnar Eliasson    0534-30138

Sekreterare             Bengt Lombrant             0534-30027

Kassör                       Stefan Lundberg            070 979 69 53


Hyra Paviljongen?
Ring Reidun på   070 33 58 614

Nössemarks Idrottsförening

Ordförande        Emma Blad                        070 384 10 30
Sekreterare         Sandra Tordardottir      070 777 4102

Kassör                  Alexander Nissen            +47 916 23 650
                             
                                Claus Christiansen         070 579 18 33  
                          

Fiskevårdsförening, Gravdalssjön mf

Ordförande       Carl-Axel Olsson                070 241 24 80

Sekreterare        Ture Olsson                         070 699 62 25

Kassör:                Sten-Åke Bergh                  070 644 55 01

Köp av fiskekort:
Klicka här och skriv in "
Gravdalssjön med fl. sjörars FVO"Syföreningen

Ordförande      Berit Johannesson
Sekreterare      Ann-Marie Olsson     
070 615 11 29

Kassör                Hanne Nielsen               070 686 17 39

Fiberföreningen

Ordförande     Åke Johansson                           070 581 30 01

Sekreterare     Jennie Strandberg Olsson     070 390 77 71      

Kassör              Ann Catrin Johansson            070 258 44 22

www.nossefiber.se

   

Jaktlag Nössemarks Mellersta VVO


Ordförande      Jan Nord,               076 817 11 00
Sekreterare      Ture Olsson          070 699 62 25
Kassör                Sture Tellskog,     070 637 42 63

Jaktledare;
Carl-Axel Olsson   
070 241 24 80

Tommy Balder       070 635 80 17

Båtklubben

Ordförande
Sekreterare
Kassör


Kontaktperson Ture Olsson   070-699 62 23


Skytteföreningen