Jägarnas strider vid Björkebäck och Skotsbergsund 1808-1809


I samband med att Västra arméns huvudstyrka den 14 april intog en mer framdragen gruppering upplöstes den särskilda förpostkedjan. Bevakningsförbanden vid gränsen försköts österut och regementets jägare underställdes chefen för 2:a brigaden i Dalsland.

Tillsammans med kamraterna från Västgöta-Dals regemente upprättade man baser i trakten av Nössemark på Stora Les västra strand. Jägarna inledde sin offensiva verksamhet den 17 april då man från Dalsland gick över gränsen vid Solums tull väster om Nössemark.
  Klockan halv två på natten inledde man ett anfall mot den norska posteringen om 67 lantvärnssoldater och 139 bönder vid Björkebäck. ¹Kapten Ström avancerade med sina 120 jägare från Mon vid Sämb i en omfattningsrörelse norr om Björkebäck.

Samtidigt framryckte kapten Weidenhielm med 150 Västgöta-Dals jägare längs vägen från Sollum för ett anfall i norrmännens front och södra flank.
Resterande del av Ströms kompani försvarade troligen gränsövergången.

På grund av skarsnö upptäckte norrmännen omfattningsrörelsen och utrymde sin ställning under viss skottlossning. Svenskarna följde efter mot Holmegil och kunde därifrån se hur fienden flydde över isen på sjön Aspern mot Röd vid Femsjön. Posteringar inrättades då vid Holmegil och på vägen ett stycke norrut.

Den 1 maj gick 2:a brigaden till anfall.
Med de två jägakompanierna som förtrupp framryckte 2:a bataljonen ur Västgöta-Dals regemente mot Skotsberg mellan Aspern och Aremarkssjön. Redan påföljande dag tvingade man norrmännen ge upp försvaret av övergången av Böälven vid Skotsbergsund.

Tre dagar senare hade jägarna upprättat samverkan med förband ur Västmanlands regemente som trängt in i Norge från Värmland. Norrmännen satte den 7 maj in ett motanfall och den svenska posteringen väster om den 50 meter breda Böälven tvingades vika.
När norska förband nästa dag försökte gå över älven drevs de tillbaka och retirerade mot Fredrikshald. Den 14 maj kom den norska styrkan tillbaka, nu förstärkt med artelleri. Efter att ha beskjutit de svenska ställningarna anföll man över älven, men hejdades. Under striden sårades fem man av den samlade svenska styrkan. Svenskarna stannade kvar vid Skotsberg till den 10 juni då förbanden drogs tillbaka över gränsen till området Bomarken-Bodalsvik, väster om Stora Le.

Under de genomförda striderna sårades av jägarstyrkan totalt tio man, men ingen stupade. Några av dessa tillhörde Bohuslänningarna.
Den 19 juni förflyttades Ströms styrka från Rävmarken till Jakobsrud och den 5 juli kom förbandet tillbaka till sitt regemente. Jägarna förlades till Nösteröd och samverkade fortsättningsvis med en skvadron ur Västgöta dragoner vid Håve.

¹Carl Johan Ström tjänstgjorde vid Bohusläns regemente 1783-1811.
Han deltog i kriget i Finland 1789-1790.
Ledde jägarkompaniet i Pommern 1806-1807 och regementets samlade jägare vid norska gränsen 1808-1809.
Ingen av hans jägare blev vid något tillfälle tillfångatagen.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.