Paviljongen
I Paviljongen finns ett komplett kök, 2 toaletter och en stor sal med bord och stolar åt 100 personer.
Här finns även en fin scen för uppträde och musikband.
  500 kr per dygn för medlemmar.

750 kr per dygn för ickemedlemmar.

200 kr per dygn för föreningar i bygden.

 

Tel. 070 335 86 14 

reidunahlsen@hotmail.com

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.